Číslo účtu:

Číslo účtu "Hudba dětem, z.s.", provozující programy HŠY v Praze a okolí:   !!! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!!!    230895962/5500.

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO ŽÁKA A POBOČKU + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu kurzu. KS není nutné uvádět. Platby školného (vč. poplatku "zápisné" u nových žáků) zasílejte výhradně převodem!

 

Ceník pro šk.rok 2015/16:

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE JE ZDARMA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY: 2100 Kč/ POLOLETÍ:

  • Robátka (ROB)
  • První krůčky k hudbě (KKK1, KKK2, KKK3)
  • Rytmické krůčky (WUM1,WUM2)

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV: 2500 Kč/POLOLETÍ:

  • Hra na klávesy Fun Key Kids / Fun Key
  • Zobcová flétna
  • Akustická kytara
  • Pop zpěv

Noví žáci hradí navíc poplatek "zápisné" 150 Kč , a to pouze při prvním nástupu do kurzů. Tam, kde výuka probíhá v Mateřském nebo Rodinném centru, je součástí naší ceny i poplatek centru, který opravňuje žáky a jejich dospělý doprovod bez dalšího zpoplatnění využití zázemí centra + časově omezené využití herny v den svého kurzu, dle rozsahu služeb a nabídky zvolené pobočky. 

Ve výjimečných případech je možná individuální výuka za max. 100 % příplatek, párová za max. 50% příplatek.

Pozdější nástup do kurzu = tzn. od 5 lekce a dále, je možný jen při volné kapacitě kurzu.  Z ceny pololetního poplatku bude tak odečtena částka 100 Kč za každou takto zmeškanou lekci. Cena (v přepočtu na lekci) zbylé části kurzu je tedy méně výhodná než cena (v přepočtu na lekci) u celého pololetního kurzu. Stejný postup je uplatňován i při zkrácení docházky o 4 a více lekcí po sobě jdoucích (např. z důvodu stěhování rodiny do jiného města, plánované operace apod.) a nebo u dlouhodobé nemoci žáka.

 

Platební podmínky, splatnost:

Zájemci o kurz hradí školné (resp. členský poplatek) na dané pololetí do zahájení kurzu, noví žáci do týdne po své první zkušební lekci, a to výhradně převodem na účet . Zápisné je žák povinen uhradit je jednou, a to společně s prvním členským poplatkem. Stávající žáci využívají přednostní zápis. V případě neuhrazení poplatku v termínu si vyhrazujeme rezervaci žáka zrušit a nahradit novým zájemcem.

Úhrada jednotlivých lekcí není možná. Poplatek je vždy na pololetí, ve výjimečných případech (např. v souvislosti s porodem maminky, stěhování, plánovaná hospitalizace v nemocnici ...) zkrácený (min. při 4 a více lekcích po sobě jdoucích). Ukázková lekce je plnohodnotná (využít ji mohou noví žáci, nebo žáci co přechází na nový obor/k jiné lektorce) a započítává se do délky kurzu. V případě nezájmu o kurz po zkušební lekci není tato zpoplatněna.

K čemu slouží poplatek "zápisné":

V případě, že jste dosud nikdy nenavštěvovali kurzy Yamaha (kdekoliv v ČR), je nutno uhradit při platbě prvního školného registrační poplatek "zápisné". Jedná se o administrativní přijímací poplatek do našeho spolku, který hradí každý žák 1krát za svou kariéru docházky u Yamaha hudebních škol a je předpokladem k přijetí do porgramů HŠY. Za tento poplatek Vás zavedeme do systému a poskytneme servis (informační servis sms/emailem s připomenutím prázdnin a výluky výuky i dalších akcí, slevy při nákupu hudebních nástrojů Yamaha, zvýhodněné vstupy na akce Hudební mládeže atd.). Na neuhrazení zápisného bude nahlíženo jako na nedoplatek na členství (školném) a tedy bude ukončeno členství žákovi pro poslední měsíc daného období.

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na kurzu u vyučujícího. Děkujeme za pochopení.

Omluvené absence:

Při dlouhodobé absenci žáka se kompenzuje část školného = tzn. 4 a více po sobě jdoucí řádně omluvené lekce, podložené písemnou žádostí rodiče doručenou nejpozději 2 týdny před ukončením daného kurzu v pololetí. Po tomto termínu nelze již uplatnit omluvené absence! V případě uznání nároku na slevu za zmeškané lekce je finanční kompenzace započtena do platby pro další období. Uznaná finanční kompenzace činí u všech oborů 100 Kč / lekci a nelze ji vracet peněžitě, jen převést na další období, jako slevu. 

Jednorázové a krátkodobé absence budou dle oboru řešeny individuálním servisem úkolů od lektora (na vyžádání u vyučujícího). Jiná kompenzace či náhrada není možná. 

Omluva však musí být zadána přes Váš zákaznický účet, a to nejpozději den předem. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou propadají.

Absence lektora je vždy nahrazena suplováním či náhradní lekcí na dané pobočce v rámci daného školního roku/pololetí a rodiče o této skutečnosti informujeme sms zprávou na tel. číslo / emailem.   

Sourozenci na hodinách, slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě.

V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu.

Sourozenecké či jiné slevy nejsou možné. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

Učebnice zdarma:

Pokud žák / žákyně u nás nepřetřžitě (bez jakéhokoliv přerušení) navštěvují naše kurzy min. 3 školní roky, má nárok ve 4 školním roce na 1 učebnici zdarma k jakémukoliv vybranému oboru. Tato akce je platná vždy na počátku školního roku a podmínkou k obdržení učebnice zdarma je úhrada vybraného kurzu do konce letních prázdnin, společně s písemnou žádostí o učebnici.

 

Ceník - prázdniny

Ceny letních kurzů, příměstských táborů a pobytů jsou uvedeny u každé akce. V případě zrušení účasti (kromě pobytů, které mají vlastní storno podmínky podle provozovatele) nejpozději 3 dny před konáním akce z jakéhokoliv důvodu je možný převod účasti na jiný termín, v závislosti na volné kapacitě. Další možností při zrušení účasti dítěte je vrácení ceny s odečtením storno poplatku. Storno poplatek při odhlášení více jak měsíc předem činí 20% z ceny, při odhlášení nejpozději týden předem činí 50% z ceny. Neomluvená neúčast i odhlášení v kratším termínu propadá v celém rozsahu.

 

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz