Číslo účtu:

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 230895962/5500.

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO ŽÁKA + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu kurzu. KS není nutné uvádět. Platby školného (vč. poplatku "zápisné" u nových žáků) zasílejte výhradně převodem.

 

Ceník na školní rok 2017/18 - členství

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY:

Robátka (ROB)

 2200 Kč 

První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3)

 2200 Kč 

Rytmické krůčky (RK1,RK2)

 2200 Kč

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV:

Hra na klávesy = Fun Key Kids / Fun Key (FKK/FK)

 2600 Kč

Zobcová flétna (FL)

 2600 Kč

Akustická kytara (KYT)

 2600 Kč

Pop zpěv (PZ)

 2600 Kč

Noví žáci hradí navíc poplatek "zápisné" 150 Kč, a to pouze při prvním nástupu do kurzů.

Ve výjimečných případech je možná individuální výuka za 100 % příplatek, párová za 50% příplatek.

Poplatek zahrnuje:
 -  poplatek za výuku na celé pololetí (= 16 lekcí)
 -  využití systému náhrad za omluvené lekce, podpora infolinky HŠY
 -  časově omezené vstupné do herny v MC/RC pro žáka a jeho rodiče, v den výuky, pokud je v RC/MC
 -  zapůjčení pomůcek a hudebních nástrojů během výuky v předškolních programech (kromě flétny)
 -  zapůjčení kláves během výuky v oboru Fun Key /Fun Key Kids
 -  servis DÚ pro žáky v oborech RK a nástrojové výuky

Poplatek nezahrnuje:
 -  učební materiály (pracovní sešit s CD doprovody – k dispozici u lektora)
 -  hudební nástroje pro domácí přípravu u starších žáků (klávesy, flétna, kytara…)

 

Přerušení / dlouhodobá nemoc / zkrácený kurz:

Při dlouhodobé absenci žáka (= tzn. 8 a více lekcí řádně omluvené absence) je zpětně uplatňována finanční kompenzace formou slevy na další období ve výši 100,-kč za omluvenou lekci, a to výhradně na základě písemné žádosti rodiče v průběhu daného pololetí. Slevu nelze vyplatit, převádí se pouze ve formě kreditu na další období.


Pozdní nástup do kurzu / zkrácený kurz:
Pokud nastupujete do již rozběhnutého kurzu, nebo při zahájení pololetí nahlásíte předčasné ukončení kurzu (např. stěhování, porod atd.), máte nárok na jednu z níže uvedených variant:

A) Požádat o omluvu všech zmeškaných lekcí a ty si v plném rozsahu nahradit.

B) Pokud je v kurzu volné místo, je možné zakoupit si zvolený počet lekcí ve stanovené hodnotě: 180,-Kč za lekci v předškolních oborech / 210,-Kč za lekci v nástrojových oborech a zpěvu. Cena (v přepočtu na lekci) pouze části kurzu je vždy méně výhodná, než u celého pololetního kurzu. Při volbě zkrácené docházky je třeba respektovat volnou kapacitu v daném kurzu. Přednost na mají vždy žáci se zájmem o celé pololetí před volbou částečného zapojení.

 

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, po ukázkové lekci. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Výzvu k platbě obdržíte do emailu ihned po přihlášení. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.

 

K čemu slouží poplatek "zápisné":

V případě, že jste u nás dosud nikdy nenavštěvovali kurzy Yamaha, je nutno uhradit při platbě prvního školného registrační poplatek "zápisné". Jedná se o administrativní přijímací poplatek do našeho spolku, který hradí každý žák 1krát za svou kariéru docházky v naší HŠY a je předpokladem k přijetí do programů HŠY. Za tento poplatek Vás zavedeme do systému a poskytneme servis (informační servis sms/emailem s připomenutím prázdnin a výluky výuky i dalších akcí, slevy při nákupu hudebních nástrojů Yamaha, zvýhodněné vstupy na hudební akce mládeže atd.). Na neuhrazení zápisného bude nahlíženo jako na nedoplatek členství (školného) jehož následkem bude ukončeno členství žákovi a docházka do kurzu.

 

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na kurzu u vyučujícího. Hudební nástroje lze zakoupit též u vyučujícího, a to za zvýhodněné ceny pro žáky HŠY. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

Omluvené absence:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce nahrazovat v poměru 1:1, a to až do výše 4 náhrad za každé pololetí. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat rozvrh a maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. U nástrojové výuky lze vybírat náhrady i v nižší úrovni. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu, v rámci daného pololetí. Jiná varianta nebude akceptována! Při dlouhodobé absenci žáka je žákovi uznána sleva na další období dle popisu výše. Jednorázové a krátkodobé absence u oborů kytar, kláves, fléten a zpěvu mohou být též po domluvě řešeny individuálním servisem úkolů od lektora. Omluva lekce musí být zadána Vámi, a to nejpozději den předem, v zápisovém systému Auksys - ve Vašem účtu. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou zcela propadají.

 

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu. Sourozenecké slevy nejsou možné. Počet míst v kurzech je omezen tak, aby byla výuka efektivní a nelze je navyšovat pro sourozence, s ohledem na slevy. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

 

Nepřítomnost vyučujícího:

Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované zrušení lekce bude oznámena emailem. Prosím zkontrolujte si ve svém účtu správnost těchto údajů! Takto zrušená lekce je standardně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Pro výjimečné případy, kdy nemůže být realizována náhradní výuka na straně provozovatele (např. uzavření pronajímané učebny z havarijních či provozních důvodů, nedostatek termínů apod.) bude poslední kalendářní týden daného pololetí (tzn. v lednu pro 1.pololetí / v červnu pro 2.pololetí) vyhrazen na pobočce Praha 4 Lhotka pro náhradní vyučování dle mimořádného rozpisu. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele.

Podmínky vyučování, provozní řád:

Členský poplatek opravňuje člena (dítě) k hudebnímu vzdělávání v rozsahu je 32 lekcí / školní rok. Školní rok je rozdělen na dvě pololetí po 16-ti lekcích: 1.pololetí / září - leden a 2.pololetí / únor - červen.

Přijetí ke členství (výuce) je vždy na celý školní rok, s možností ukončení docházky k pololetí, nebo přestupu na jiný kurz i v průběhu roku, a to písemným oznámením či dohodou. Po ukončení školního roku a zájmu o pokračování je potřeba znovu žáka přihlásit do zvoleného kurzu na další školní rok (mění se rozvrhy a věk dětí).

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu. Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině telefonuje, pije nebo svačí,  hlasitým způsobem narušuje výuku, útočí na ostatní slovně či fyzicky apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák vyloučen z celého kurzu, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz