Číslo účtu:

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 230895962/5500. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO ŽÁKA + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu kurzu. KS není nutné uvádět. Platby školného (vč. poplatku "zápisné" u nových žáků) zasílejte výhradně převodem.

 

Ceník na školní rok 2018/19 - členství

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY:

Robátka (ROB)

 2400 Kč 

První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3)

 2400 Kč 

Rytmické krůčky (RK1,RK2)

Junior Music Course (JMC)

 2400 Kč

 4950 Kč

Pozn.: u programu "JMC" je cena včetně všech pomůcek, učebnic, prac. sešitů, CD atd..

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV:

Hra na klávesy = Fun Key Kids / Fun Key (FKK/FK)

Class Vocals (CV)

 2800 Kč

 2800 Kč

Zobcová flétna (FL)

 2600 Kč

Akustická kytara (KYT)

 2600 Kč

Pop zpěv (PZ)

 2600 Kč

U oboru kláves, fléten a zpěvu jsou potřeba min. 4 žáci / kurz. V menším počtu bude požadován příplatek:

  • obsazenost kurzu 3 žáci ... +1000kč/pol./žák
  • obsazenost kurzu 1-2 žáci ... +100% příplatek/pol/žák (možnost indiv. výuky jen dle volné kapacity učebny).

Poplatek zahrnuje:
 -  poplatek za výuku na celé pololetí (= 16 lekcí)
 -  využití systému náhrad za omluvené lekce, podpora infolinky HŠY
 -  časově omezené vstupné do herny v MC/RC pro žáka a jeho rodiče, v den výuky, pokud je v RC/MC
 -  zapůjčení pomůcek a hudebních nástrojů během výuky v předškolních programech (kromě flétny)
 -  zapůjčení kláves během výuky v oboru Fun Key /Fun Key Kids
 -  servis DÚ pro žáky v oborech RK a nástrojové výuky

Poplatek nezahrnuje:
 -  učební materiály (s vyjímkou programu "JMC"), které jsou k dispozici u lektora (pracovní sešit + s CD doprovody).
 -  hudební nástroje pro domácí přípravu u starších žáků (klávesy, flétna, kytara…)

 

PLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZDE!

 

Přerušení / dlouhodobá nemoc / zkrácený kurz:

Při dlouhodobé omluvené absenci žáka (navazující a po sobě jdoucí lekce) je možno požádat o finanční kompenzaci formou slevy na další období, a to výhradně na základě písemné žádosti rodiče v průběhu daného pololetí. Sleva se vypočítává jako rozdíl mezi cenou celého programu a cenou v sazbě "jednorázových lekcí" (= 200,-Kč za objedanou, tedy neomluvenou či využitou lekci v předškolním oboru. V nástrojových oborech, zpěvu a JMC nelze slevu poskytnout, vyjímečné případy však posuzujeme individálně. Slevu nelze vyplatit, převádí se pouze ve formě kreditu na další období.


Pokud nastupujete do již rozběhnutého kurzu v předškolním obo nebo při zahájení pololetí nahlásíte předčasné ukončení kurzu (např. stěhování, porod atd.), máte nárok na jednu z níže uvedených variant:

A) Požádat o omluvu všech zmeškaných lekcí a ty si v plném rozsahu nahradit.

B) Pokud je v kurzu volné místo, je možné zakoupit si zvolený počet lekcí (navazující a po sobě jdoucí) v sazbě "jednorázových lekcí": 200,-Kč / lekci v předškolních oborech. U nástrojových oborů a zpěvu pro děti od 6-ti let tato volba není z metodických důvodů možná. Cena (v přepočtu na lekci) pouze části kurzu je vždy méně výhodná, než u celého pololetního kurzu. Při volbě zkrácené docházky je třeba respektovat volnou kapacitu v daném kurzu. Přednost na mají vždy žáci se zájmem o celé pololetí před volbou částečného zapojení.

 

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, po ukázkové lekci. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Výzvu k platbě obdržíte do emailu ihned po přihlášení. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.

 

Poplatek "zápisné":

Administrativní poplatek pro nové žáky HŠY "zápisné", je od šk.roku 2018/19 celoplošně zrušen.

V případě, že jste u nás tento registrační poplatek "zápisné" v minulosti již uhradili, můžete i nadále čerpat služby (slevy při nákupu hudebních nástrojů Yamaha, zvýhodněné vstupy na hudební akce mládeže atd.). 

 

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného (kromě programu "JMC") a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na kurzu u vyučujícího. Hudební nástroje lze zakoupit též u vyučujícího, a to za zvýhodněné ceny pro žáky HŠY. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

Omluvené absence:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce od šk. roku 2018/19 nahrazovat v plnmé rozsahu, a to v poměru 1:1. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat rozvrh a maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. U nástrojové výuky lze vybírat náhrady i v nižší úrovni. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu, v rámci daného pololetí. Jiná varianta nebude akceptována! Při dlouhodobé absenci žáka je žákovi uznána sleva na další období dle popisu výše. Jednorázové a krátkodobé absence u oborů kytar, kláves, fléten a zpěvu mohou být též po domluvě řešeny individuálním servisem úkolů od lektora. Omluva lekce musí být zadána Vámi, a to nejpozději den předem, v zápisovém systému Auksys - ve Vašem účtu. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou zcela propadají.

 

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu. V programech JMC a Class Vocals není akceptována přítomnost žádného sourozence. 

Sourozenecké slevy nejsou možné. Počet míst v kurzech je omezen tak, aby byla výuka efektivní a nelze je navyšovat pro sourozence, s ohledem na slevy. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

Nepřítomnost vyučujícího:

Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované zrušení lekce bude oznámena emailem. Prosím zkontrolujte si ve svém účtu správnost těchto údajů! Takto zrušená lekce je standardně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Pro výjimečné případy, kdy nemůže být realizována náhradní výuka na straně provozovatele (např. uzavření pronajímané učebny z havarijních či provozních důvodů, nedostatek termínů apod.) bude poslední kalendářní týden daného pololetí (tzn. v lednu pro 1.pololetí / v červnu pro 2.pololetí) vyhrazen na pobočce Praha 4 Lhotka pro náhradní vyučování dle mimořádného rozpisu. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele.

Podmínky vyučování, provozní řád:

Členský poplatek opravňuje člena (dítě) k hudebnímu vzdělávání v rozsahu je 32 lekcí / školní rok. Školní rok je rozdělen na dvě pololetí po 16-ti lekcích: 1.pololetí / září - leden a 2.pololetí / únor - červen.

Přijetí ke členství (výuce) je vždy na celý školní rok, s možností ukončení docházky k pololetí, nebo přestupu na jiný kurz i v průběhu roku, a to písemným oznámením či dohodou. Po ukončení školního roku a zájmu o pokračování je potřeba znovu žáka přihlásit do zvoleného kurzu na další školní rok (mění se rozvrhy a věk dětí).

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu. Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině telefonuje, pije nebo svačí,  hlasitým způsobem narušuje výuku, útočí na ostatní slovně či fyzicky apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák vyloučen z celého kurzu, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz