Číslo účtu:

Číslo účtu "Hudba dětem, z.s.", provozující programy HŠY v Praze a okolí:   230895962/5500.

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO ŽÁKA + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu kurzu. KS není nutné uvádět. Platby školného (vč. poplatku "zápisné" u nových žáků) zasílejte výhradně převodem!

 

Ceník:

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY: 2100 Kč/ POLOLETÍ:

  • Robátka (ROB)
  • První krůčky k hudbě (KKK1, KKK2, KKK3)
  • Rytmické krůčky (WUM1,WUM2)

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV: 2500 Kč/POLOLETÍ:

  • Hra na klávesy Fun Key Kids / Fun Key
  • Zobcová flétna
  • Akustická kytara
  • Pop zpěv

Noví žáci hradí navíc poplatek "zápisné" 150 Kč , a to pouze při prvním nástupu do kurzů. Tam, kde výuka probíhá v Mateřském nebo Rodinném centru, je součástí naší ceny i poplatek centru, který opravňuje žáky a jejich dospělý doprovod bez dalšího zpoplatnění využití zázemí centra + časově omezené využití herny v den svého kurzu, dle rozsahu služeb a nabídky zvolené pobočky. 

Ve výjimečných případech je možná individuální výuka za max. 100 % příplatek, párová za max. 50% příplatek.

Přerušení/pozdější nástup do kurzu: Pokud se jedná o nástup po 8 lekci (po polovině kurzu), bude Vám na vyžádání výzva k platbě ponížena o 100 Kč za každou takto zmeškanou lekci. Cena (v přepočtu na lekci) zbylé části kurzu je tedy méně výhodná než cena (v přepočtu na lekci) u celého pololetního kurzu. Stejný výpočet je uplatňován i při zkrácení docházky o 8 a více lekcí (např. z důvodu stěhování rodiny do jiného města, plánované operace, porodu maminky apod.). Při dlouhodobé absenci žáka je postup výpočtu slevy opět stejný. Slevu nelze vyplatit, převádí se pouze ve formě použitelního kreditu na další období. O slevu je nutno požádat písemně v době trvání kurzu. Pokud je sleva uznána, je třeba ji využít do 1 roku od data, kdy vznikla. Slevu uplatňuje rodič na kterékoliv ze svých dětí, a to písemně, kde uvede na který aktuálně zvolený kurz a díte ji chce využít. Po té je ponížena výzva k platbě, kterou rodič uhradí. U menšího počtu zmeškaných lekcí umožnujeme náhrady lekcí.

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, po ukázkové lekci. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Při platbě bankovním převodem uveďte do zprávy pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA +  POBOČKU A PŘIDĚLENÝ VS. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.

Úhrada jednotlivých lekcí není možná. Poplatek je vždy na pololetí, ve výjimečných případech (např. v souvislosti s porodem maminky, stěhování, plánovaná hospitalizace v nemocnici ...) zkrácený. V případě nezájmu o kurz po zkušební lekci není tato zpoplatněna.

K čemu slouží poplatek "zápisné":

V případě, že jste dosud nikdy nenavštěvovali kurzy Yamaha (kdekoliv v ČR), je nutno uhradit při platbě prvního školného registrační poplatek "zápisné". Jedná se o administrativní přijímací poplatek do našeho spolku, který hradí každý žák 1krát za svou kariéru docházky u Yamaha hudebních škol a je předpokladem k přijetí do porgramů HŠY. Za tento poplatek Vás zavedeme do systému a poskytneme servis (informační servis sms/emailem s připomenutím prázdnin a výluky výuky i dalších akcí, slevy při nákupu hudebních nástrojů Yamaha, zvýhodněné vstupy na akce Hudební mládeže atd.). Na neuhrazení zápisného bude nahlíženo jako na nedoplatek na členství (školném) a tedy bude ukončeno členství žákovi pro poslední měsíc daného období.

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na kurzu u vyučujícího. Děkujeme za pochopení.

Omluvené absence:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce nahrazovat v poměru 1:1, a to až do výše 4 náhrad za každé pololetí. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat rozvrh a maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. U nástrojové výuky lze vybírat náhrady i v nižší úrovni. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu. Jiná varianta nebude lektorkami akceptována! Při dlouhodobé absenci žáka, tzn. min. 50% (resp. 8 a více) řádně omluvených lekcí za pololetí, podložené písemnou žádostí rodiče zaslanou nejpozději do dne ukončení výuky daného pololetí, je žákovi uznána sleva na další období. Postup uznání a uplatnění slevy je popsán výše, v oddílu "ceník". Jednorázové a krátkodobé absence u oborů kytar, kláves, fléten a zpěvu mohou být též po domluvě řešeny individuálním doučováním a servisem úkolů od lektora. Omluva lekce musí být zadána Vámi, a to nejpozději den předem, v zápisovém systému Auksys - ve Vašem účtu. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou zcela propadají.

Sourozenci na hodinách:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě.

V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu.

Sourozenecké slevy nejsou možné. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

Nepřítomnost vyučujícího:

Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované zrušení lekce bude  oznámena emailem. Prosím zkontrolujte si ve svém účtu správnost těchto údajů! Takto zrušená lekce je standartně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Pro vyjímečné případy, kdy nemůže být realizována standartní náhradní výuka na straně provozovatele (např. uzavření pronajímané učebny z havarijních či provozních důvodů, nedostatek termínů apod.) bude poslední kalendářní týden daného pololetí (tzn. v lednu pro 1.pololetí / v červnu pro 2.pololetí) vyhrazen na pobočce Praha 4 Lhotka pro náhradní vyučování dle mimořádného rozpisu. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele.
 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz