Číslo účtu:

Číslo účtu "Hudba dětem, z.s.", provozující programy HŠY v Praze a okolí:   230895962/5500.

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO ŽÁKA + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu kurzu. KS není nutné uvádět. Platby školného (vč. poplatku "zápisné" u nových žáků) zasílejte výhradně převodem!

 

Ceník:

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY: 2200 Kč/ POLOLETÍ:

  • Robátka (ROB)
  • První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3)
  • Rytmické krůčky (RK1,RK2)

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV: 2600 Kč/POLOLETÍ:

  • Hra na klávesy Fun Key Kids / Fun Key
  • Zobcová flétna
  • Akustická kytara
  • Pop zpěv

Noví žáci hradí navíc poplatek "zápisné" 150 Kč , a to pouze při prvním nástupu do kurzů. Tam, kde výuka probíhá v Mateřském nebo Rodinném centru, je součástí naší ceny i poplatek centru, který opravňuje žáky a jejich dospělý doprovod bez dalšího zpoplatnění využití zázemí centra + časově omezené využití herny v den svého kurzu, dle rozsahu služeb a nabídky zvolené pobočky. 

Ve výjimečných případech je možná individuální výuka za max. 100 % příplatek, párová za max. 50% příplatek.

Přerušení/pozdější nástup do kurzu: Pokud se jedná o nástup po 8 lekci (po polovině kurzu), bude Vám na vyžádání výzva k platbě ponížena o 100 Kč za každou takto zmeškanou lekci. Cena (v přepočtu na lekci) zbylé části kurzu je tedy méně výhodná než cena (v přepočtu na lekci) u celého pololetního kurzu. Stejný výpočet je uplatňován i při zkrácení docházky na konci kurzu o 8 a více lekcí (např. z důvodu stěhování rodiny do jiného města, plánované operace, porodu maminky apod.). Při dlouhodobé absenci žáka je postup i výpočet slevy stejný. Slevu nelze vyplatit, převádí se pouze ve formě použitelního kreditu na další období. O slevu je nutno požádat písemně v době trvání kurzu. Přerušení kurzu je platné vždy ke 3 dni, od podání žádosti. Pokud je sleva uznána, je třeba ji využít do 1 roku od data, kdy vznikla. Slevu uplatňuje rodič na kterékoliv ze svých dětí a kterýkoliv následný kurz, a to písemně, kde uvede na který aktuálně zvolený kurz a díte ji chce využít. Po té je ponížena výzva k platbě, kterou rodič hradí. U menšího počtu zmeškaných lekcí umožnujeme náhrady lekcí.

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, po ukázkové lekci. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Při platbě bankovním převodem uveďte do zprávy pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA +  POBOČKU A PŘIDĚLENÝ VS. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.

Úhrada jednotlivých lekcí není možná. Poplatek je vždy na pololetí, ve výjimečných případech (např. v souvislosti s porodem maminky, stěhování, plánovaná hospitalizace v nemocnici ...) zkrácený. V případě nezájmu o kurz po zkušební lekci není tato zpoplatněna.

K čemu slouží poplatek "zápisné":

V případě, že jste dosud nikdy nenavštěvovali kurzy Yamaha (kdekoliv v ČR), je nutno uhradit při platbě prvního školného registrační poplatek "zápisné". Jedná se o administrativní přijímací poplatek do našeho spolku, který hradí každý žák 1krát za svou kariéru docházky u Yamaha hudebních škol a je předpokladem k přijetí do porgramů HŠY. Za tento poplatek Vás zavedeme do systému a poskytneme servis (informační servis sms/emailem s připomenutím prázdnin a výluky výuky i dalších akcí, slevy při nákupu hudebních nástrojů Yamaha, zvýhodněné vstupy na akce Hudební mládeže atd.). Na neuhrazení zápisného bude nahlíženo jako na nedoplatek na členství (školném) a tedy bude ukončeno členství žákovi pro poslední měsíc daného období.

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na kurzu u vyučujícího. Děkujeme za pochopení.

Omluvené absence:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce nahrazovat v poměru 1:1, a to až do výše 4 náhrad za každé pololetí. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat rozvrh a maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. U nástrojové výuky lze vybírat náhrady i v nižší úrovni. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu. Jiná varianta nebude lektorkami akceptována! Při dlouhodobé absenci žáka, tzn. min. 50% (resp. 8 a více) řádně omluvených lekcí za pololetí, podložené písemnou žádostí rodiče zaslanou nejpozději do dne ukončení výuky daného pololetí, je žákovi uznána sleva na další období. Postup uznání a uplatnění slevy je popsán výše, v oddílu "ceník". Jednorázové a krátkodobé absence u oborů kytar, kláves, fléten a zpěvu mohou být též po domluvě řešeny individuálním doučováním a servisem úkolů od lektora. Omluva lekce musí být zadána Vámi, a to nejpozději den předem, v zápisovém systému Auksys - ve Vašem účtu. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou zcela propadají.

Sourozenci na hodinách:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě.

V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu.

Sourozenecké slevy nejsou možné. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

Nepřítomnost vyučujícího:

Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované zrušení lekce bude  oznámena emailem. Prosím zkontrolujte si ve svém účtu správnost těchto údajů! Takto zrušená lekce je standartně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Pro vyjímečné případy, kdy nemůže být realizována standartní náhradní výuka na straně provozovatele (např. uzavření pronajímané učebny z havarijních či provozních důvodů, nedostatek termínů apod.) bude poslední kalendářní týden daného pololetí (tzn. v lednu pro 1.pololetí / v červnu pro 2.pololetí) vyhrazen na pobočce Praha 4 Lhotka pro náhradní vyučování dle mimořádného rozpisu. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele.
 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz