Nejčastější dotazy : 
( = odpovědi jsou v souladu se stanovami sdružení a podmínkami vyučování)

Mohu si vyzkoušet ukázkovou hodinu?

ANO. V případě volného místa se můžete zapojit i v průběhu roku. Registrujte se na zkušební hodinu ve Vámi vybraném kurzu na on-line zápisu. Teprve absolvování první lekce se rozhodnete, zda budete chtít ve výuce s dítětem pokračovat, či nikoliv.


Jaká je výše školného a jak se platí?
Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, po ukázkové lekci. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Při platbě bankovním převodem uveďte do zprávy pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA +  POBOČKU A PŘIDĚLENÝ VS. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.


Proč se platí zápisné?
"ZÁPISNÉ" 150,-Kč, platí každý nový člen / 1x za život. Tento poplatek je za zavedení do systému a následný servis s tímto spojený, též zvýhodněný prodej hudebních nástrojů po celou dobu členství žáka, zvýhodněné vstupy na hudební akce a další. Aktuální informace o akcích zveřejňujeme na našich www stránkách, facebooku a přes lektory na kurzech přímo dětem, kterých se akce týkají.

 

Jak je to při absenci / nemoci žáka?
Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce nahrazovat v poměru 1:1, a to až do výše 4 náhrad za každé pololetí. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu, v rámci daného pololetí. Jiná varianta nebude akceptována!

Při dlouhodobé absenci žáka, tzn. min. 50% (resp. 8 a více) řádně omluvených lekcí za pololetí, podložené písemnou žádostí rodiče zaslanou nejpozději do dne ukončení výuky daného pololetí, je žákovi uznána sleva na další období. Výše slevy v takových případěch u všech oborů činí 100 Kč za každou lekci. Slevu není možno vyplatit. Jednorázové a krátkodobé absence u oborů kytar, kláves, fléten a zpěvu mohou být též po domluvě řešeny individuálním doučováním a servisem úkolů od lektora. Omluva lekce musí být zadána Vámi, a to nejpozději den předem, v systému Auksys - ve Vašem účtu. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou zcela propadají.


Co budete potřebovat na výuku?
Do hodin choďte v pohodlném oblečení. Pro Robátka doporučujeme navíc čistou plenku pro miminka. Na výuku KKK si noste vždy malý penál s běžnými potřebami (tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa, fix), leporelo a pití. Do Rytmických krůčků je potřeba mít vždy penál s tužkou, gumou a pastelkami + pracovní sešit a flétnu (doporučujeme Yamaha -YRS24B, lze zakoupit u lektorky za zvýhodněnou cenu). Svačinu prosím nekonzumujte v učebnách v průběhu výuky. V centrech jsou k tomuto účelu určená místa, kde se Vaše děti mohou v klidu najíst.


Kdy začínají kurzy, mohu se zapojit do výuky později nebo i nárazově?
Nejsme kroužkové zařízení na krátkodobé či občasné zabavení dětí, ale máme pro Vaše děti programy, které mají dlouhodobou koncepci. Organizace školního roku je časově shodná s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích nevyučujeme)! Do předškolních programů pro děti do 4 let lze nastoupit i kdykoliv během školního roku a pokračovat tak s ostatními dále, pokud je v daném kurzu volné místo. Do ostatních kurzů se nasupuje vždy v září daného roku. Při pozdějším nástupu od čtvrtletí udělujeme mírnou slevu ze školného (zkrácená docházka je ale vždy cenově znevýhodněna, oproti celému pololetí = tzn. čím dříve nastoupíte, tím výhodnější cenu v přepočtu na lekci máte).


Zdá se mi, že věkové rozpětí některých programů je velmi široké.
Stejně jako v předškolních zařízeních, tak i u nás jsou pro děti přínosem drobné věkové rozdíly. Mladší se tak učí lépe nápodobou od starších, kteří zase na oplátku získávají povědomí o spolupráci, pomoci a sociálních vztazích. Pokud je to možné, snažíme se však o užší věkové členění skupin.


Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky?
ANO, tištěné materiály a CD si můžete zakoupit u vyučujícího. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na dotaz nebo při zkušební lekci. Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!


Jaká je délka lekce?
Každá lekce je metodicky koncipovaná na 45 minut. Doporučujeme přicházet do učebny o 5-10 minut dříve, kvůli přípravě, koncentraci a nebo naladění nástroje.


Je nutné, aby měl rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat?
Není. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektor / lektorka. Díky využívání zajímavých učebních materiálů je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Kromě toho je ve skupinách vždy mnoho aktivně zpívajících rodičů / prarodičů…. Přítomnost dospělého doprovodu v hodině, třeba  i „nezpívajícího“, je především z důvodu zabezpečení dítěte a motivace. U nástrojových oborů se mohou společně s dětmi učit i rodiče, a  to zcela zdarma!


Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?
Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá / neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče a nebo sourozenec starší 1 roku, pokud je žákem jakéhokoliv i jiného kurzu HŠY a výuku nenarušuje. Sourozenec starší 1 roku, který není žákem HŠY nesmí být v hodině ani přítomen. Pokud si rodič přeje přítomnost sourozence staršího 1 roku, který není žákem HŠY, musí za něj uhradit polatek, jako by byl žákem daného kurzu.

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz