Nejčastější dotazy  (odpovědi jsou v souladu se stanovami sdružení a obchodními podmínkami vyučování)

Mohu si vyzkoušet ukázkovou hodinu?
ANO. V případě volného místa se můžete zapojit i v průběhu roku. Registrujte se na zkušební hodinu ve Vámi vybraném kurzu na on-line zápisu. Teprve absolvování první lekce se rozhodnete, zda budete chtít ve výuce s dítětem pokračovat, či nikoliv.

Jaká je výše školného a jak se platí?
Školné je uvedeno u každého kurzu a nahrazuje členský poplatek. Platí se pololetně. Splatný je do týdne od ukázkové lekce. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.

Jak je to při absenci / nemoci žáka?
Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce nahrazovat v poměru 1:1. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu, v rámci daného pololetí. Jiná varianta nebude akceptována!

Při dlouhodobé omluvené absenci žáka (navazující a po sobě jdoucí lekce) je možno požádat o finanční kompenzaci formou slevy na další období, dle obchodních podmínek na www.yamahakurzy.cz.

Co budete potřebovat na výuku?
Do hodin choďte v pohodlném oblečení. Pro Robátka doporučujeme navíc čistou plenku pro miminka. Na výuku PKH si noste vždy malý penál s běžnými potřebami (tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa, fix), leporelo a pití. Do Rytmických krůčků je potřeba mít vždy penál s tužkou, gumou a pastelkami + pracovní sešit a flétnu (doporučujeme Yamaha -YRS 24B, kterou lze zakoupit u lektorky za zvýhodněnou cenu). Svačinu prosím nekonzumujte v učebnách v průběhu výuky. V centrech jsou k tomuto účelu určená místa, kde se Vaše děti mohou v klidu najíst.

Kdy začínají kurzy, mohu se zapojit do výuky později nebo i nárazově?
Nejsme kroužkové zařízení na krátkodobé či občasné zabavení dětí, ale máme pro Vaše děti programy, které mají dlouhodobou koncepci. Organizace školního roku je časově shodná s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích nevyučujeme)! Do předškolních programů pro děti do 4 let lze nastoupit kdykoliv během školního roku a pokračovat tak s ostatními dále, pokud je v daném kurzu volné místo. Do ostatních kurzů se nasupuje vždy v září daného roku. Při pozdějším nástupu lze u většiny předškolních oborů  využít sazby jednorázových lekcí (zkrácená docházka je ale vždy cenově znevýhodněna, oproti celému pololetí).

Zdá se mi, že věkové rozpětí některých programů je velmi široké.
Stejně jako v předškolních zařízeních, tak i u nás jsou pro děti přínosem drobné věkové rozdíly. Mladší se tak učí lépe nápodobou od starších, kteří zase na oplátku získávají povědomí o spolupráci, pomoci a sociálních vztazích. Pokud je to možné, snažíme se však o užší věkové členění skupin.

Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky?
ANO, tištěné materiály a CD si můžete zakoupit u vyučujícího. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na dotaz nebo při zkušební lekci. Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Jaká je délka lekce?
Každá lekce je metodicky koncipovaná na 45 minut, u programu "JMC" a "Class Vocals"  60 minut. Doporučujeme přicházet do učebny o 5-10 minut dříve, kvůli přípravě, koncentraci a nebo naladění nástroje.

Je nutné, aby měl rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat?
Není. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektor / lektorka. Díky využívání zajímavých učebních materiálů je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Kromě toho je ve skupinách vždy mnoho aktivně zpívajících rodičů / prarodičů…. Přítomnost dospělého doprovodu v hodině, třeba  i „nezpívajícího“, je především z důvodu zabezpečení dítěte a motivace. U nástrojových oborů se mohou společně s dětmi učit i rodiče, a  to zcela zdarma!

Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?
Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá / neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče a nebo sourozenec starší 1 roku, pokud je žákem jakéhokoliv i jiného kurzu HŠY a výuku nenarušuje. Sourozenec starší 1 roku, který není žákem HŠY nesmí být v hodině ani přítomen. Pokud si rodič přeje přítomnost sourozence staršího 1 roku, který není žákem HŠY, musí za něj uhradit polatek, jako by byl žákem daného kurzu. Pouze v  kurzu "JMC" nesmí být přítomen jakýkoliv sourozenec.

Jak je to v případě zrušení lekce ze strany provozovatele (např. nemoc lektora)?
Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované lekce bude  máte ve svém zákaznickém účtu v přehledu. Takto zrušená lekce je standartně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Pro vyjímečné případy, kdy nemůže být realizována standartní náhradní výuka na straně provozovatele (např. uzavření pronajímané učebny z havarijních či provozních důvodů, nedostatek termínů apod.) bude poslední kalendářní týden daného pololetí (tzn. v lednu pro 1.pololetí / v červnu pro 2.pololetí) vyhrazen na pobočce Praha 4 Lhotka pro náhradní vyučování dle mimořádného rozpisu. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele.

Ostatní informace z provozního řádu:
Členský poplatek opravňuje člena (dítě) k hudebnímu vzdělávání v rozsahu je 32 lekcí / školní rok. Školní rok je rozdělen na dvě pololetí po 16-ti lekcích.

Přijetí ke členství (výuce) je vždy na celý školní rok, s možností ukončení docházky k pololetí, nebo přestupu na jiný kurz i v průběhu roku, a to písemným oznámením či dohodou. Po ukončení školního roku a zájmu o pokračování je potřeba znovu žáka přihlásit do zvoleného kurzu na další školní rok (mění se rozvrhy a věk dětí).

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu. Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině telefonuje, pije nebo svačí,  hlasitým způsobem narušuje výuku, útočí na ostatní slovně či fyzicky apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel může být žák vyloučen z celého kurzu, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz