Rytmické krůčky

Ilustrační foto

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

  • vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
  • rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
  • intonace pomocí solmizačních slabik
  • orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
  • cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

PDF prospekt: Rytmické krůčky (formát PDF, 171 kB)

Souhrnné informace:

Doporučený věk:
4–6 let
Počet ve skupině:
8–12 s možným doprovodem rodičů
Učební doba:
jedna lekce týdně
Obsah učiva:
tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby
Učební materiál:
pracovní sešit, CD s doprovody písní a poslechovými skladbami

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz