Přerušení / dlouhodobá nemoc / zkrácený kurz:

Při dlouhodobé omluvené absenci žáka (navazující a po sobě jdoucí lekce) je možno požádat o finanční kompenzaci formou slevy na další období, a to výhradně na základě písemné žádosti rodiče v průběhu daného pololetí. Sleva se vypočítává jako rozdíl mezi cenou celého programu a cenou v sazbě "jednorázových lekcí" (= 200,-Kč za objedanou, tedy neomluvenou či využitou lekci v předškolním oboru. V nástrojových oborech, zpěvu a JMC nelze slevu poskytnout, vyjímečné případy však posuzujeme individálně. Slevu nelze vyplatit, převádí se pouze ve formě kreditu na další období.


Pokud nastupujete do již rozběhnutého kurzu v předškolním obo nebo při zahájení pololetí nahlásíte předčasné ukončení kurzu (např. stěhování, porod atd.), máte nárok na jednu z níže uvedených variant:

A) Požádat o omluvu všech zmeškaných lekcí a ty si v plném rozsahu nahradit.

B) Pokud je v kurzu volné místo, je možné zakoupit si zvolený počet lekcí (navazující a po sobě jdoucí) v sazbě "jednorázových lekcí": 200,-Kč / lekci v předškolních oborech. U nástrojových oborů a zpěvu pro děti od 6-ti let tato volba není z metodických důvodů možná. Cena (v přepočtu na lekci) pouze části kurzu je vždy méně výhodná, než u celého pololetního kurzu. Při volbě zkrácené docházky je třeba respektovat volnou kapacitu v daném kurzu. Přednost na mají vždy žáci se zájmem o celé pololetí před volbou částečného zapojení.

 

Omluvené absence:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce od šk. roku 2018/19 nahrazovat v plnmé rozsahu, a to v poměru 1:1. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat rozvrh a maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. U nástrojové výuky lze vybírat náhrady i v nižší úrovni. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu, v rámci daného pololetí. Jiná varianta nebude akceptována! Při dlouhodobé absenci žáka je žákovi uznána sleva na další období dle popisu výše. Jednorázové a krátkodobé absence u oborů kytar, kláves, fléten a zpěvu mohou být též po domluvě řešeny individuálním servisem úkolů od lektora. Omluva lekce musí být zadána Vámi, a to nejpozději den předem, v zápisovém systému Auksys - ve Vašem účtu. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou zcela propadají.

Postup omlouvání a výběru náhrad "zde".

 

Nepřítomnost vyučujícího:

Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované zrušení lekce bude oznámena emailem. Prosím zkontrolujte si ve svém účtu správnost těchto údajů! Takto zrušená lekce je standardně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Pro výjimečné případy, kdy nemůže být realizována náhradní výuka na straně provozovatele (např. uzavření pronajímané učebny z havarijních či provozních důvodů, nedostatek termínů apod.) bude poslední kalendářní týden daného pololetí (tzn. v lednu pro 1.pololetí / v červnu pro 2.pololetí) vyhrazen na pobočce Praha 4 Lhotka pro náhradní vyučování dle mimořádného rozpisu. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele.

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz