Music Parade

 
Mateřskou řeč se dítě učí mluvením – posloucháním a napodobováním. Jako matka nebo otec to zažíváte dnes a denně. Sledujete, jak se slovní zásoba Vašeho dítěte rozšiřuje a upevňuje. Stejným způsobem učíme v programu Music Parade děti i hudbu. Jen s tím rozdílem, že namísto mluvení děti poslouchají a zpívají melodie, které následně hrají na klávesové nástroje. Slovní zásoba dítěte se ve věku 4-6 let výrazně rozšiřuje. Od zhruba 900 slov na konci třetího roku života na více než 2300 slov na konci šestého roku života. Pokud v tomto období důsledně pracujeme s postupem „poslech – zpěv – hra“, dosahujeme kvalitativně srovnatelných výsledků i v hudební oblasti. V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění.
 
Jediný předškolní program bez nutnosti doprovodu rodičů! Není ani vyžadována domácí příprava a děti do hodin chodí bez pomůcek, protože vše mají v učebně, u lektora! Ve výuce se aktivně využívají klávesové nástroje a další rytmické i melodické pomůcky.
 
Po absolvování všech cyklů Music Parade děti dosáhnou úrovně JMC Book2 a v případě zájmu o náročnější výuku s využitím kláves mohou přestoupit do programu JMC2 a navázat plynule na dosažené dovednosti a nebo pokračovat v oboru kláves, zpěvu a pod..

 

Doporučený věk: 4–6 let

Velikost skupiny: 8–10 bez doprovodu rodičů

Učební doba: jedna lekce týdně (50 minut)

 
Obsah učiva: zpěv, intonační cvičení, základní rytmické hodnoty not a pomlk, hra na klávesový nástroj, pohybové hry.
 
Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi s důrazem na rozvoj hudební představivosti, konkrétně:
  • zpěv se správnou intonací
  • hru pětitónových melodií na klávesový nástroj ve dvou tóninách
  • rozlišovat a interpretovat základní rytmické hodnoty not a pomlk
  • naučí se vnímat hudbu, rozpoznávat hudební formy a zapojovat se do orchestrální hry
  • získají jisté metrické cítění (rozpoznávají přízvučnou a nepřízvučnou dobu)
  • získají jistotu v tonálním cítění - rozlišují sluchem toniku a dominantu a jsou schopné je zahrát na klávesovém nástroji

Učební materiál: učebnice Music Parade

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz