ONLINE KURZY

 

Od září 2020 nabízíme jako novinku online kurzy oborů PKH 1/2 a PKH3. Zájemci se do tohoto kurzu mohou zapsat v našem rezervačním a náhradovém systému Auksys, stejně jako do prezenčních programů. Zároveň umožňujeme realizaci náhrad napříč formou výuky (prezenční/distanční). Každý účastník online výuky je povinen dodržovat desatero online výuky.

 

DESATERO ONLINE VÝUKY:

  1. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK: Žák přihlášený do online kurzu / online náhrady v rezervačním systému Auksys využívá provozovatelem určený komunikační kanál (např. aplikace ZOOM – postup a návod níže) přes vlastní PC, tablet nebo chytrý telefon a připojení k internetu. Provozovatel nenese zodpovědnost za vybavení a internetové připojení žáka. 
  2. TECHNICKÁ PODPORA: Technická podpora (pomoc při potížích se stažením příslušné aplikace a její nastavení) bude k dispozici vždy první měsíc výuky v daném pololetí (září/ únor) každý pátek mezi 12:00-17:00hod. Poté je možné směřovat své dotazy na infolinku.
  3. VČASNÁ DOCHÁZKA: Žák se musí do online lekce přihlašovat včas (tzn. připojit se nejpozději do 5 minut od jejího zahájení), jinak nemusí být lektorem zaznamenána jeho žádost o vstup do lekce.
  4. PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO VÝUKY: Do online výuky se žák přihlašuje výhradně pod celým jménem (jméno + příjmení) registrovaného dítěte v dané lekci, jinak bude považován za neoprávněného uživatele a do online výuky nebude vpuštěn. Po přihlášení do online učebny budete v tzv. virtuální čekací místnosti, odkud lektor do výuky přijme všechny žáky daného kurzu, nebo s rezervací náhrady.
  5. VIZUÁLNÍ KONTAKT: Žák musí mít spuštěnou kameru a udržovat vizuální kontakt s lektorem pro zpětnou vazbu, aby výuka byla efektivní.
  6. SOUROZENCI: Během online výuky může být přítomen i neplatící sourozenec, ale nesmí se do výuky aktivně zapojovat.
  7. DÉLKA LEKCE: Výuka předškolních oborů ROB/PKH bude v online režimu přirozeně zkrácena o 5-10 minut, neboť přirozeně dochází k úspoře času v rámci absence rozdávání i sbírání pomůcek a VV činnost je přesunuta na domácí přípravu. Maximální doba online přenosu je stanovena na 40minut včetně docházky, výuky a rozloučení.
  8. POMŮCKY: Během výuky se využívá výhradně originální učebnice k danému programu. Učebnice (vč. poštovného i balného) je součástí ceny online programu. Učebnice je po úhradě poplatku zasílána na Vámi uvedenou adresu, případně si ji lze vyzvednout na některé z našich poboček po předchozí domluvě s infolinkou. Ve druhém pololetí je pro pokračující žáky cena programu o tuto položku za učebnici ponížena. Další využívané pomůcky jako např. perkusní nástroje je možno v omezeném množství zakoupit u provozovatele, nebo nahradit běžným vybavením každé domácnosti (např. padák = šátek, dřívka = vařečky, shaker vajíčko = chrastítko atd.). Seznam pomůcek vč. jejich doporučené náhrady pro domácí využití je „KE STAŽENÍ ZDE“.
  9. IDENTIFIKACE UČEBNY A HESLO: Žák, ani jeho zákonný zástupce není oprávněn předávat tyto údaje třetím osobám. ID učebny i heslo zasíláme po přihlášení do online kurzu, ostatním žákům (vybírajícím online náhradu) bude sděleno na vyžádání na infolince den předem
  10. OMLUVY A NÁHRADY: Včasná omluva se řídí totožnými pravidly jako v prezenční výuce a je možno ji nahradit prezenčně nebo online formou. Omluvy i výběr náhrady řeší žák v rezervačním systému Auksys. Zmeškaná lekce (neomluvená absence nebo z důvodu nedodržení pravidel pro připojení) propadá.

 

 

POSTUP PRO ÚČASTNÍKY ONLINE VÝUKY

 
STÁHNĚTE SI NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ZOOM PRO SVŮJ TYP PŘÍSTROJE:
PRO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ZOOM ŽÁKEM, SE NEPOTŘEBUJETE NIKDE REGISTROVAT. OVLÁDÁNÍ JE JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ.
 
 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz