Nejčastější dotazy  (odpovědi jsou v souladu se stanovami sdružení, provozním řádem a podmínkami vyučování)

Mohu si vyzkoušet ukázkovou hodinu?
ANO. V případě volného místa se můžete zapojit i v průběhu roku. Registrujte se na zkušební hodinu ve Vámi vybraném programu v on-line zápisu. Teprve po absolvování první lekce se rozhodnete, zda budete chtít ve výuce s dítětem pokračovat, či nikoliv.

Jaká je výše školného a jak se platí?
Jsme nezisková společnost, a proto se u nás nehradí školné, ale pololetní členský poplatek. Výše poplatku závisí na zvoleném programu. Splatnost je do týdne po ukázkové lekci.

Co budete potřebovat na výuku?
Do hodin choďte v pohodlném oblečení. Pro Robátka doporučujeme navíc čistou plenku pro miminka. Na výuku PKH si noste vždy malý penál s běžnými potřebami (tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa, fix) a pracovní sešit, který zakoupíte u lektora. Do ostatních programů je potřeba mít vždy penál s tužkou, gumou a pastelkami + pracovní sešit (u RK navíc flétnu). Pouze u programu Music Parade nepotřebují děti nic, protože vše mají k dispozici u lektora. 

Kdy začínají lekce a mohu se zapojit do výuky později nebo i nárazově?
Nejsme kroužkové zařízení na krátkodobé či občasné zabavení dětí, ale máme programy, které mají dlouhodobou koncepci. Organizace školního roku je časově shodná s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích nevyučujeme)! Do předškolních programů (kromě JMC/JXC) lze nastoupit kdykoliv během školního roku a pokračovat tak s ostatními dále, pokud je volné místo. Do ostatních programů se nasupuje vždy v září daného roku. Při pozdějším nástupu lze u většiny předškolních oborů využít zvýšené sazby jednorázových lekcí (docházka na celé pololetí je ale vždy cenově zvýhodněna oproti hodinové sazbě).

Zdá se mi, že věkové rozpětí některých programů je široké.
Stejně jako v předškolních zařízeních, tak i u nás jsou pro děti přínosem drobné věkové rozdíly. Mladší se tak učí lépe nápodobou od starších, kteří zase na oplátku získávají povědomí o spolupráci, pomoci a sociálních vztazích. Pokud je to možné, snažíme se o užší věkové členění skupin.

Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky?
ANO, tištěné materiály S CD/USB si můžete zakoupit u vyučujícího. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na dotaz nebo při zkušební lekci. Mezinárodní vyučovací materiály jsou určeny pouze k výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů!

Jaká je délka lekce?
Každá lekce je metodicky koncipovaná většinou na 45 minut, u některých programů (jako např. JMC) až na 60 minut. Přehled délky výuky u jednotlivých oborů najdete v ceníku. Doporučujeme přicházet do učebny o 5-10 minut dříve kvůli přípravě, koncentraci a nebo naladění nástroje.

Je nutné, aby měl rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat?
Není. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektor / lektorka. Díky využívání zajímavých učebních materiálů je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Kromě toho je ve skupinách vždy mnoho aktivně zpívajících rodičů / prarodičů…. Přítomnost dospělého doprovodu v hodině, třeba  i „nezpívajícího“, je především z důvodu zabezpečení dítěte a motivace. U nástrojových oborů se mohou společně s dětmi učit i rodiče, a to zcela zdarma!

Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?
Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce.
 Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které během výuky neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině předškolních oborů (kromě MP a JMC) může být s ohledem na kapacitu v místnosti přítomen doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu.

Jak je to v případě zrušení lekce, např. pro nemoc lektora?
Akutní nepřítomnost vyučujícího (např. nemoc lektora) bude vždy oznámena sms zprávou na telefonní číslo uvedené v uživatelském účtu žáka. Takto zrušená lekce je standartně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to vždy posunutím termínu konce výuky o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Prázdniny, st. svátek apod. připomíná pouze lektor ve výuce a informační sms se nezasílají. Plánované lekce máte ve svém zákaznickém účtu, v přehledu.

Jak je to v případě nemoci dítěte?
Náhlá nemoc lze v náhradovém systému omluvit a nahradit v poměru 1:1 v rámci daného pololetí. Další kompenzace v případě dlouhodobé nemoci jsou podrobně popsány v našich "Podmínkách vyučování a provozním řádu".

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz