Nejčastější dotazy  (odpovědi jsou v souladu se stanovami sdružení a obchodními podmínkami vyučování)

Mohu si vyzkoušet ukázkovou hodinu?
ANO. V případě volného místa se můžete zapojit i v průběhu roku. Registrujte se na zkušební hodinu ve Vámi vybraném kurzu na on-line zápisu. Teprve absolvování první lekce se rozhodnete, zda budete chtít ve výuce s dítětem pokračovat, či nikoliv.

Jaká je výše školného a jak se platí?
Školné je uvedeno u každého kurzu a nahrazuje ho členský poplatek. Platí se pololetně. Splatný je do týdne od ukázkové lekce. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného v hotovosti není možná.

Jak je to při absenci / nemoci žáka?
Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze tyto lekce nahrazovat v poměru 1:1. Náhrady nelze vymáhat, protože je nutné respektovat maximální kapacitu kurzů, kde si zvolíte náhradu. Náhradu si lze vybrat na základě předchozí řádně omluvené lekce, a to výhradně elektronicky, v náhradovém systému Auksys, ve svém účtu, v rámci daného pololetí. Jiná varianta nebude akceptována!

Při dlouhodobé omluvené absenci žáka (navazující a po sobě jdoucí lekce) je možno požádat o finanční kompenzaci formou slevy na další období, dle obchodních podmínek na www.yamahakurzy.cz.

Co budete potřebovat na výuku?
Do hodin choďte v pohodlném oblečení. Pro Robátka doporučujeme navíc čistou plenku pro miminka. Na výuku PKH si noste vždy malý penál s běžnými potřebami (tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa, fix), leporelo a pití. Do Rytmických krůčků je potřeba mít vždy penál s tužkou, gumou a pastelkami + pracovní sešit a flétnu (doporučujeme Yamaha -YRS 24B, kterou lze zakoupit u lektorky za zvýhodněnou cenu). Svačinu prosím nekonzumujte v učebnách v průběhu výuky. V centrech jsou k tomuto účelu určená místa, kde se Vaše děti mohou v klidu najíst.

Kdy začínají kurzy, mohu se zapojit do výuky později nebo i nárazově?
Nejsme kroužkové zařízení na krátkodobé či občasné zabavení dětí, ale máme pro Vaše děti programy, které mají dlouhodobou koncepci. Organizace školního roku je časově shodná s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích nevyučujeme)! Do předškolních programů pro děti do 4 let lze nastoupit kdykoliv během školního roku a pokračovat tak s ostatními dále, pokud je v daném kurzu volné místo. Do ostatních kurzů se nasupuje vždy v září daného roku. Při pozdějším nástupu lze u většiny předškolních oborů  využít sazby jednorázových lekcí (docházka na celé pololetí je vždy cenově zvýhodněna, oproti hodinové sazbě).

Zdá se mi, že věkové rozpětí některých programů je velmi široké.
Stejně jako v předškolních zařízeních, tak i u nás jsou pro děti přínosem drobné věkové rozdíly. Mladší se tak učí lépe nápodobou od starších, kteří zase na oplátku získávají povědomí o spolupráci, pomoci a sociálních vztazích. Pokud je to možné, snažíme se však o užší věkové členění skupin.

Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky?
ANO, tištěné materiály a CD si můžete zakoupit u vyučujícího. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na dotaz nebo při zkušební lekci. Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Jaká je délka lekce?
Každá lekce je metodicky koncipovaná na 45 minut, u programu "JMC" a "Class Vocals"  60 minut. Doporučujeme přicházet do učebny o 5-10 minut dříve, kvůli přípravě, koncentraci a nebo naladění nástroje.

Je nutné, aby měl rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat?
Není. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektor / lektorka. Díky využívání zajímavých učebních materiálů je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Kromě toho je ve skupinách vždy mnoho aktivně zpívajících rodičů / prarodičů…. Přítomnost dospělého doprovodu v hodině, třeba  i „nezpívajícího“, je především z důvodu zabezpečení dítěte a motivace. U nástrojových oborů se mohou společně s dětmi učit i rodiče, a  to zcela zdarma!

Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?
Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá / neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče a nebo sourozenec starší 1 roku, pokud je žákem jakéhokoliv i jiného kurzu HŠY a výuku nenarušuje. Sourozenec starší 1 roku, který není žákem HŠY nesmí být v hodině ani přítomen. Pokud si rodič přeje přítomnost sourozence staršího 1 roku, který není žákem HŠY, musí za něj uhradit polatek, jako by byl žákem daného kurzu. Pouze v  kurzu "JMC" nesmí být přítomen jakýkoliv sourozenec.

Jak je to v případě zrušení lekce zaviněné provozovatelem (např. nemoc lektora)?
Akutní nepřítomnost vyučujícího pro nemoc (zrušení lekce) bude vždy oznámena sms zprávou rodičům na telefon, uvedený u zapsaného žáka. Plánované lekce máte ve svém zákaznickém účtu v přehledu. Takto zrušená lekce je standartně nahrazena lekcí ve stejném čase, dni i pobočce, a to posunutím termínu konce kurzu o týden. Většinou se však snažíme nepřítomnost lektora nahradit suplováním. Náhradní výuku nelze nárokovat od stejného učitele. Podrobý postup provozovatele při zrušení lekce najdete v našich Obchodních podmínkách.

Ostatní informace z provozního řádu:
Členský poplatek opravňuje člena (dítě) k hudebnímu vzdělávání v rozsahu je 32 lekcí / školní rok. Školní rok je rozdělen na dvě pololetí po 16-ti lekcích.

Přijetí ke členství (výuce) je vždy na celý školní rok, s možností ukončení docházky k pololetí, nebo přestupu na jiný porgram i v průběhu roku, a to písemným oznámením či dohodou. Po ukončení školního roku a zájmu o pokračování je potřeba znovu žáka přihlásit do zvoleného kurzu na další školní rok (mění se rozvrhy a věk dětí).

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu. Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině telefonuje, pije nebo svačí,  hlasitým způsobem narušuje výuku, útočí na ostatní slovně či fyzicky apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel může být žák vyloučen z celého kurzu, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz