Robátka

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robbie. Jednoduché, tématicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče, jsou doplněny hudbou na CD.

 

 

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců

Velikost skupiny: 8–12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností

Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody lze též zakoupit pro domácí využití u vyučujícího, a to výhradně v hotovosti

Vybavení žáka na hodinu:

  • rodič i dítě by měli mít pohodlné oblečení
  • látkovou plenku pro dítě
  • dobrou náladu

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz