Rytmické krůčky

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména: vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje, rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel, intonace pomocí solmizačních slabik, orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů, cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání. Veškeré hudební nástroje jsou dětem na výuku k dispozici, kromě flétny. Flétnu je třeba mít vlastní, a to nejen z hygienických důvodů, ale také kvůli domácí přípravě. Doporučujeme flétnu YAMAHA YRS-24B, kterou lze zakoupit za zvýhodněnuo cenu přímo u vyučujícího.

 

 

Doporučený věk: 4–6 let

Velikost skupiny: 8–10 s možným doprovodem rodičů

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby

Učební materiál: pracovní sešit včetně CD s doprovody písní a poslechovými skladbami zakupují žáci přímo u vyučujícího, a to výhradně v hotovosti

Vybavení žáka na hodinu:

  • rodič i dítě by měli mít pohodlné oblečení
  • pracovní sešit k výukovému programu (k zakoupení u vyučujícího)
  • pastelky v penále (zelená, modrá, červená, fialová, hnědá, žlutá) + tužku a gumu.
  • vystřižené rytmické kartičky (příloha pracovního sešitu)
  • vlastní flétnu (lze zakoupit u vyučujícího)

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz