Ester Zientková

"Kouzelná flétna pro ni není jen názvem opery, ale i příběh jejího života"

Ester přišla do HŠY již v raném věku a jako žákyně prošla předškolními kurzy až po obor "Zobcové flétny", kterou si zamilovala a nakonec ji až do dospělosti studovala individuálně. Yamaha se tak pro ni stala druhým domovem a my jsme rádi, že se rozhodla předávat své zkušenosti dalším generacím. Hraje na flétnu sopránovou, altovou, ale i tenorovou a sopraninovou. V naší škole vyučuje obor "Zobcová flétna" , "Rytmické krůčky" a "První krůčky k hudbě".