Předškolní obory pro nejmenší

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, získávají kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji jejich kognitivních schopností. V kojeneckém věku vede poslech hudby a „hudební brebtání“ písní k intenzivnímu propojování sítě nervových buněk v mozku. Při intenzivním a aktivním prožívání hudby zvládají děti v tomto věku hudební komunikaci jako svoji druhou mateřskou řeč. Neocenitelným vedlejším efektem je i skutečnost, že společným muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních schopností a vztahů.

Robátka - roční program pro miminka od 4 do 18 měsíců s doprovodem rodiče.

První krůčky k hudbě - hudebně pohybový program pro děti od 1,5 roku do 4 let, s využitím rytmických nástrojů a mnoha pomůcek. Pestrá škála aktivit až na 3 školní roky. (3 díly pracovního sešitu na 3 roky).

 

Předškolní obory pro děti od 4 do 6-ti let

 

Rytmické krůčky -  pro děti od 4 do 6 let s využitím flétny. V hodinách je doporučená přítomnost rodičů v roli asistenta dítěte. Učební materiály (pracovní sešit s CD) a flétnu si děti mohou pořídit přímo u lektora. (2 díly na 2 školní roky)

Music Parade - nový program pro děti se vstupním věkem od 4 do 6 let i bez přítomnosti rodičů. S využitím klávesových her, solmizací, zpěvu a pohybových aktivit se děti seznamují s hrou na klávesy. V ceně pololetního poplatku jsou zahrnuty všechny učební materiály, včetně pracovních sešitů. Absolvování tohoto programu prokáže předpoklady pro další hudební směřování. Po absolvování lze přejít do JMC nebo oboru kláves (2 díly až na 3 školní roky). 

Junior Music Course je určen dětem se vstupním věkem 4-6 let. Aktivně se využívá hra na klávesy Yamaha, které má každý žák v učebně k dispozici. V ceně pololetního poplatku jsou i veškeré pomůcky (učebnice, pracovní sešity, motivační samolepky, CD, DVD...). Junior Music Course nabízí vyvážený program, který zahrnuje nejen hru na nástroj, ale i další hudební elementy, jako je poslech, zpěv, čtení not a vytváření. Prostřednictvím těchto aktivit děti komplexně rozvíjejí své hudební dovednosti tak, aby mohly v budoucnu hudbu nejen poslouchat, zpívat nebo hrát, ale i komponovat.

Účast rodičů na vyučování je jedním z charakteristických prvků hudebního vzdělávání v programu Junior Music Course. Rodiče na hodinách prožívají hudbu společně se svými dětmi a také se aktivně zapojují. Díky účasti na hodinách mohou rodiče dětem lépe poradit při domácím opakování a společně si užívat radost z hudby.

Po absolvování programu Junior Music Course (2,5 roku studia) se dětem nabízejí další možnosti plynulého hudebního vzdělávání v navazujícím programu Junior Extension Course.

          Hudební obory pro školáky

Pokud máte zájem o hudební obory pro školáky ve věku kolem 6-ti let, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s hudebním vzděláváním a nejsou rozhodnuti pro konkrétní obor, doporučujeme absolvovat nejdříve obor "Rytmické krůčky" nebo "Music Parade". V obou oborech se děti seznámí hravou formou s hudební teorií, základem hry na flétnu nebo na klávesy, orientací v klaviatuře, s rytmy i solmizačním zpěvem, což využijí v dalších oborech, kde je výuka zaměřena prakticky na hru a zpěv z not hned od první lekce. Starší a rozhodnuté děti je možné zařadit konkrétních oborů přímo.

"Zobcová flétna"
- výuka hry na flétnu pro děti a mládež od 6 let, děti si do lekcí nosí vlastní nástroje.

"Fun Key Kids" / "Fun Key"
- výuka hry na keyboard pro děti od 6 let/mládež, nástroje pro žáky jsou v učebnách (YAMAHA PSR-550).

"Pop zpěv"- Výuka zpěvu pro děti od 6-ti let, která vychází ze základu lidových písní a postupně přechází do skladeb populární hudby.

"Class Vocals" - nový program pop zpěvu pro mláděž. V lekcích se využívají skladby ze světové populární hudby. Ve výuce se využívá solmizací a nových technik pro zlepšení dechu a frázování při zpěvu. Na každé z lekcí se aktivně zpívá na mikrofon. Je zde důraz na hudební pojmy a notový zápis v praxi. Program prohlubuje tonální cítění a je vhodný pro teanegery, kteří prahnou po pěveckých soutěžích typu "Superstar" a nebo se chtějí jen naučit zpívat popové skladby na mikrofon. Do programu přijímáme děti již od 8-mi let.

"Akustická kytara"
- výuka hry na akustickou kytaru pro děti od 8 let, děti si do lekcí nosí vlastní nástroje do hodin.

Pokud máte zájem hudební obory pro školáky ve věku kolem 6-ti let, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s hudebním vzděláváním, doporučujeme absolvovat nejdříve kurz "Rytmické krůčky", kde se děti seznámí hravou formou s hudební teorií, základem hry na flétnu, orientací v klaviatuře kláves, s rytmy... což využijí při nástrojových kurzech, kde je výuka zaměřena prakticky na hru z not hned od první lekce. Starší děti je možné zařadit do těchto kurzů přímo. Přednostní místo do nástrojových oborů mají absolventi předškolních oborů Yamaha.

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz