Předškolní obory pro děti od 4 měsíců do 6-ti let

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, získávají kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji jejich kognitivních schopností. V kojeneckém věku vede poslech hudby a „hudební brebtání“ písní k intenzivnímu propojování sítě nervových buněk v mozku. Při intenzivním a aktivním prožívání hudby zvládají děti v tomto věku hudební komunikaci jako svoji druhou mateřskou řeč. Ve věku od čtyř do pěti let dochází u dětí k výraznému rozšíření slovní zásoby. To je doba, kdy mají ideální předpoklady k pochopení hudebních vztahů a souvislostí. Neocenitelným vedlejším efektem je i skutečnost, že společným muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních schopností a vztahů.

Robátka - pro děti od 4 do 18 měsíců

První krůčky k hudbě - pro děti od 1,5 roku do 4 let (každý rok nová témata, 3 díly na 3 školní roky)

Rytmické krůčky - pro děti od 4 do 6 let (2 díly na 2 školní roky, s využitím flétny)

Music Parade - nový program pro děti od 4 do 6 let, bez přítomnosti rodičů (2 díly na 2 školní roky, s využitím kláves)

 

Exkluzivní program - Junior Music Course pro děti od 4 let:

Kurz je určen dětem se vstupním věkem 4-6 let. V kurzu se aktivně využívá hra na klávesy Yamaha, které má každý žák v učebně k dispozici. V ceně školného jsou i veškeré pomůcky (učebnice, pracovní sešity, motivační samolepky, pracovní tabulka, CD, DVD...). 

UKÁZKOVÉ LEKCE "JMC" VŽDY NA JAŘE!

Junior Music Course nabízí vyvážený program, který zahrnuje nejen hru na nástroj, ale i další hudební elementy, jako je poslech, zpěv, čtení not a vytváření. Prostřednictvím těchto aktivit děti komplexně rozvíjejí své hudební dovednosti tak, aby mohly v budoucnu hudbu nejen poslouchat, zpívat nebo hrát, ale i komponovat.

Účast rodičů na vyučování je jedním z charakteristických prvků hudebního vzdělávání v programu Junior Music Course. Rodiče na hodinách prožívají hudbu společně se svými dětmi a také se aktivně zapojují. Díky účasti na hodinách mohou rodiče dětem lépe poradit při domácím opakování a společně si užívat radost z hudby.

Po absolvování programu Junior Music Course se dětem nabízejí další možnosti hudebního vzdělávání. V navazujícím programu Junior Extension Course mohou žáci dále rozvíjet své hudební schopnosti a dovednosti, získané v programu Junior Music Course.

          Hudební obory pro školáky:

Pokud máte zájem hudební obory pro školáky ve věku kolem 6-ti let, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s hudebním vzděláváním, doporučujeme absolvovat nejdříve kurz "Rytmické krůčky", kde se děti seznámí hravou formou s hudební teorií, základem hry na flétnu, orientací v klaviatuře kláves, s rytmy... což využijí při nástrojových kurzech, kde je výuka zaměřena prakticky na hru z not hned od první lekce. Starší děti je možné zařadit do těchto kurzů přímo. Přednostní místo do nástrojových oborů mají absolventi předškolních oborů Yamaha.

"Zobcová flétna"
- výuka hry na flétnu pro děti a mládež od 6 let, děti si do lekcí nosí vlastní nástroje.

"Fun Key Kids" / "Fun Key"
- výuka hry na keyboard pro děti od 6 let/mládež,
nástroje pro žáky jsou v učebnách (YAMAHA PSR-550).

"Pop zpěv"- Výuka zpěvu pro děti od 6-ti let, která vychází ze základu lidových písní a postupně přechází do skladeb populární hudby.

"Class Vocals" - nový program pro mláděž. V lekcích se využívají skladby ze světové populární hudby. Výuka se již odklání od lidových písní a využívá více solmizací a nových technik pro zlepšení dechu a frázování při zpěvu. Na každé z lekcí se aktivně zpívá na mikrofon. Je zde větší důraz na hudební pojmy a notový zápis v praxi. Program prohlubuje tonální cítění a je vhodný pro teanegery, kteří prahnou po pěveckých soutěžích typu "Superstar" a nebo se chtějí jen naučit zpívat popové skladby na mikrofon.

"Akustická kytara"
- výuka hry na akustickou kytaru pro děti od 8 let, děti si do lekcí nosí vlastní nástroje do hodin.

Pokud máte zájem hudební obory pro školáky ve věku kolem 6-ti let, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s hudebním vzděláváním, doporučujeme absolvovat nejdříve kurz "Rytmické krůčky", kde se děti seznámí hravou formou s hudební teorií, základem hry na flétnu, orientací v klaviatuře kláves, s rytmy... což využijí při nástrojových kurzech, kde je výuka zaměřena prakticky na hru z not hned od první lekce. Starší děti je možné zařadit do těchto kurzů přímo. Přednostní místo do nástrojových oborů mají absolventi předškolních oborů Yamaha.

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz