Číslo účtu:

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 230895962/5500. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu. KS není nutné uvádět. Platba členství v hotovosti není akceptována.

Ceník na školní rok 2022/23

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA (tzn. pokud se rozhodnete do programu nenastoupit, není požadována platba za zkušební lekci, která je jinak součástí pololetního poplatku). Splatnost školného pro nové zájemce automaticky nastavena po první zkušební lekci.

PŘEDŠKOLNÍ PROGRAMY HŠY:

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
4-18 měs. Robátka (ROB)    
1,5-4 roky První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3) 3700,-Kč 45 min
4-6 let Rytmické krůčky (RK1, RK2)    

Pozn.: Sazba za jednorázovou lekci je u těchto oborů stanovena na 300,-Kč. V jednorázové sazbě lze objednat všechny zbývající lekce v daném pololetí (pozdější nástup), pokud je to pro žáka výhodnější. Zmeškané lekce lze omluvit (vznikne kredit k náhradě). Pololetní poplatek je v přepočtu na cenu lekce vždy zvýhodněn a jeho součástí je 16 lekcí výuky zvoleného programu. Pracovní sešit s CD není součástí ceny a můžete ho zakoupit v hotovosti u lektora.

EXKLUZIVNÍ PŘEDŠKOLNÍ PROGRAMY YMS:

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
4-6 let Music Parade (MP1, MP2) 3900,-Kč   45 min
4-6 let
Junior Music Course (JMC1, JMC2, JMC3, JMC4)

6000,-Kč
 

60 min
 
6-8 let Junior Extension Course (JXC1, JXC2, JXC3, JXC4)  6000,-Kč
 
60 min

Pozn.: U exkluzivních programů JMC/JXC jsou v ceně zahrnuty též všechny učebnice, pracovní sešity i audio a video materiály, které žáci dostávají průběžně. 

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV:

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
Od 6-ti let


Od 10-ti let
 
Hra na klávesy „Fun Key Kids“
(FKKA/FKKB)

Hra na klávesy pro pokročilé žáky „Play for Keeps" (PFK)
 
4200,-Kč

4200,-Kč
 
50 min

50 min

 
Od 6-ti let

 
Zobcová flétna (FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6)
Pop zpěv = zpěv pro mladší žáky (PZ)
 
4000 Kč
 
50 min
 
Od 8-mi let
 
Akustická kytara (KYT1, KYT2, KYT3, KYT4, KYT5)
Class Vocals = zpěv pro starší žáky (CV1, CV2, CV3)
4000 Kč
 
50 min

Pozn.: Uvedená délka lekce je platná v případě plné obsazenosti 8-mi žáky. Pokud je nižší obsazení lekce, bývá zkrácena (4 a více žáků=45min, 3 žáci=40min, 2 žáci=30min). V případě pozdějšího nástupu do kurzu (pokud je dostatečná pokročilost žáka a volná kapacita kurzu), se řeší školné individuálně. Pracovní sešit s CD není součástí ceny a můžete ho zakoupit v hotovosti u lektora.

Individuální lekce nabízíme vyjímečně ve volných termínech učeben za cenu 400/30min nebo 600kč/45min.

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek, který se hradí pololetně. Pro nové žáky je splatný do týdne od zkušební lekce. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Výzvu k úhradě obdržíte do emailu ihned po přihlášení do Vámi zvoleného programu. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu kopii dokladu o převodu, jinak Vám bude odepřen přístup na další lekci.

Zkrácená docházka, storno lekcí

V případě pozdějšího zahájení Vaší docházky je možno požádat o slevu za zkrácené členství a uhradit zbývající počet lekcí v jednorázové sazbě dle oboru a nebo si zvolit tzv. "měsíční školné" (všechny lekce ve vybraném měsíci/měsících v sazbě jednorázové lekce dle oboru).

Členský poplatek je nevratný. Je však možné ze závažných důvodů členství přesušit a stornovat řádně omluvené lekce dle podmínek stanovených v dokumentu Provozní řád a podmínky vyučování-2022-23.pdf (71,9 kB)

Omluvené absence, náhrady:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze řádně omluvené lekce nahrazovat v poměru 1:1 v rámci daného pololetí a kapacity. Omluvu i náhradu realizujte výhradně ve svém uživatelském účtu v rámci náhradového systému Auksys. Jiná varianta omluv a náhrad není akceptována. U nástrojových oborů, JMC/JXC a zpěvu se dlouhodobá absence řeší pouze individuálním servisem úkolů od lektora.

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do výuky. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které během výuky neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, že se chce zapojovat, může rodič využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěl by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině předškolních oborů (kromě MP a JMC) může být s ohledem na kapacitu učebny přítomen i doprovázející sourozenec starší 1.roku, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak ani on se nesmí zapojovat do výuky a narušovat hodinu.

Počet míst je omezen tak, aby byla výuka efektivní a nelze je navyšovat pro sourozence s ohledem na slevy. Proto sourozenecké slevy neposkytujeme.

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně pololetního poplatku (kromě programu "JMC" a "MP"). Ke každému programu je pracovní sešit a CD (u některých oborů USB) v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na hodině u vyučujícího. Hudební nástroje (např. flétna, klávesy, kytara) lze též zakoupit /objednat u vyučujícího, a to za zvýhodněné členské ceny. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Ostatní informace:

Před koncem 1. pololetí žáci dostávají email, kde jsou vyzváni k potvrzení svého zájmu o pokračování ve své skupině i oboru na 2.pololetí. Pokud se neodhlásí nebo nepožádají o změnu skupiny či oboru, pokračují dále a nepřihlašují se znovu. Po ukončení školního roku je však třeba dítě znovu přihlásit do nově vybraného oboru (v září se vždy mírně mění rozvrhy a věkové zařazení dětí).

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině svačí, telefonuje nebo hlasitým způsobem narušuje výuku, případně na ostatní slovně či fyzicky útočí apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák/člen zcela vyloučen až do konce pololetí, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z výuky či akcí. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

Dodržujte, prosím, pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu, provozní řád, bezpečnostní a protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá Vaše výuka.

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz