Číslo účtu:

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 230895962/5500. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO ŽÁKA + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu kurzu. KS není nutné uvádět. Platby školného (členství) zasílejte výhradně převodem.

 

Ceník na školní rok 2019/20 - členství

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY:

Robátka (ROB)

 2600 Kč 

První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3)

 2600 Kč 

Rytmické krůčky (RK1,RK2)

Junior Music Course (JMC)

Music Parade (M.PARADE)

 2600 Kč

 4950 Kč *

 3400,-Kč *

* Pozn.: u programu "JMC" a "M.PARADE" je cena včetně všech pomůcek, učebnic, prac. sešitů, CD atd..

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV:

Hra na klávesy = Fun Key Kids / Fun Key (FKK/FK)

Class Vocals (CV)

 2800 Kč

 3000 Kč

Zobcová flétna (FL)

 2800 Kč

Akustická kytara (KYT)

 2800 Kč

Pop zpěv (PZ)

 2800 Kč

U oboru kláves, fléten a zpěvu jsou potřeba min. 4 žáci / kurz. V menším počtu bude požadován příplatek nebo zkrácena doba výuky:

  • obsazenost kurzu 3 žáci = příplatek 1000kč /pol. /žák nebo zkrácení doby výuky
  • obsazenost kurzu 1-2 žáci = individuální příplatek, dle povahy kurzu

Poplatek zahrnuje:
 -  poplatek za výuku na celé pololetí (= 16 lekcí)
 -  využití systému náhrad za omluvené lekce, podpora infolinky HŠY
 -  časově omezené vstupné do herny v MC/RC pro žáka a jeho rodiče, v den výuky, pokud je v RC/MC
 -  zapůjčení kláves během výuky v oboru Fun Key /Fun Key Kids

Poplatek nezahrnuje:
 -  učební materiály (s vyjímkou programu "JMC" a "M.PARADE"), které jsou k zakoupení u lektora (pracovní sešit + s CD doprovody)
 -  nadstandartní úkony v rezervačním a náhradovém systému (např. zrušení náhrady IT pracovníkem v Auksysu a ruční vrácení kreditu k opakované náhradě) = zpoplatněno 200,-kč/úkon

Pozn.:
Do předškolních programů ROB/PKH lze nastoupit kdykoliv i v průběhu roku (podle volné kapacity) a požádat o zkrácení členství. Cena za lekci pak činí 200,-Kč a lze ji aplikovat na minimálně tři po sobě jdoucí lekce. Cena za členství na celé pololetí (=všechny lekce, včetně možnosti nahradit si změškané lekce v plném rozsahu) je tedy v přepočtu na lekci zvýhodněna. Ukázková lekce v případě nastoupení do kurzu je součástí ceny kurzu.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZDE!

 

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je nejpozději do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, nebo po ukázkové lekci. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Výzvu k platbě obdržíte do emailu ihned po přihlášení. Členský poplatek je nevratný, ale v případě dlouhodobé nemoci lze požádat o převod nevybrané části členství na další období a nebo členství přerušit až na 12 měsíců a po té pokračovat výběrem zbývající části podle obchodních podmínek. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného (členství) v hotovosti není možná. 

 

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného (kromě programu "JMC") a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na kurzu u vyučujícího. Hudební nástroje lze zakoupit též u vyučujícího, a to za zvýhodněné ceny pro žáky HŠY. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu. V programech JMC a Class Vocals není akceptována přítomnost žádného sourozence. 

Sourozenecké slevy nejsou možné. Počet míst v kurzech je omezen tak, aby byla výuka efektivní a nelze je navyšovat pro sourozence, s ohledem na slevy. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

 

Podmínky vyučování, provozní řád:

Členský poplatek opravňuje člena (dítě) k hudebnímu vzdělávání v rozsahu 16-ti lekcí za pololetí.

V pololetí všichni žáci automaticky pokračují ve svém kurzu, pokud se neodhlásí. Po ukončení celého roku je třeba žáka znovu přihlásit (k 1.9 se vždy mění rozvrhy a věk dětí).

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje HŠY na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování.  Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu. Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině telefonuje, pije nebo svačí,  hlasitým způsobem narušuje výuku, útočí na ostatní slovně či fyzicky apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák vyloučen z celého kurzu, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz