Junior Music Course / Junior Extension Course (JMC/JXC)

Junior Music Course nabízí vyvážený program, který zahrnuje nejen hru na nástroj, ale i další hudební elementy, jako je poslech, zpěv, čtení not a vytváření. Prostřednictvím těchto aktivit děti komplexně rozvíjejí své hudební dovednosti tak, aby mohly v budoucnu hudbu nejen poslouchat, zpívat nebo hrát, ale i komponovat. Vyučující doprovází děti po celou lekci "live" na klavír Yamaha Clavinova. Každý žák má v učebně k dispozici svůj klávesový nástroj Yamaha s dynamikou úhozu a další didaktické pomůcky.

Účast jednoho z rodičů během prvních dvou let na vyučování je jedním z charakteristických prvků hudebního vzdělávání v tomto programu. Rodiče na hodinách prožívají hudbu společně se svými dětmi a také se aktivně zapojují. Díky účasti na hodinách pak mohou rodiče dětem lépe poradit při domácím opakování a společně si užívat radost z hudby.

Po absolvování programu Junior Music Course se dětem nabízí další možnosti hudebního vzdělávání. V navazujícím programu Junior Extension Course mohou žáci dále rozvíjet své hudební schopnosti a dovednosti získané v předchozím programu. Celková doba výuky obou programů je rozvržena do 6-ti let.

Doporučený věk: vstupní věk mezi 4 až 6 rokem
Velikost skupiny: 5-9 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna prodloužená lekce týdně (60 minut)

Učební materiál: tištěné učebnice a pracovní sešity (4 díly JMC + 4 díly JXC), audio a video materiály ke každému dílu jsou součástí školného a děti je automaticky získávají při přehrávce, která je součástí postupu do vyšší pokročilosti.

Vybavení na hodinu:

  • učebnice a pracovní sešit k danému programu
  • penál s pastelkami a tužkou

Programům JMC/JXC slouží moderní učebna v Praze 4 Lhotka, která je speciálně vybavená pro tento účel.