Mgr. Kristina Dokulilová

"Pro život, ne pro školu se učíme"

Proškolená lektorka klávesových oborů "Fun Key Kids" a "Play for Keeps" má pestrý život a pestrou škálu studijních i profesních úspěchů.

Kromě Gymnázia vystudovala Konzervatoř (profilový obor příčná flétna a obligátní klavír). Je též absolventkou FF Univerzity Palackého v Olomouci a nyní dokončuje doktorandské studium. Kromě výuky dětí zvládá i vlastní koncertní činnost.