Music Parade (MP1 / MP2)

Mateřskou řeč se dítě učí mluvením - posloucháním a napodobováním. Slovní zásoba dítěte rozšiřuje a upevňuje. Stejným způsobem učíme v programu Music Parade děti i hudbu. Jen s tím rozdílem, že namísto mluvení děti poslouchají a zpívají melodie, které následně hrají na klávesové nástroje. Slovní zásoba dítěte se ve věku 4-6 let výrazně rozšiřuje. Pokud v tomto období důsledně pracujeme s postupem "poslech - zpěv - hra", dosahujeme kvalitativně srovnatelných výsledků i v hudební oblasti. V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění.

Jedná se o nejnovější a jediný náš předškolní program bez doprovodu rodičů. Zároveň není nutná domácí příprava a děti do hodin chodí bez pomůcek. Vše mají k dispozici v učebně, u lektora!

  Ve výuce se aktivně využívají klávesové nástroje a další rytmické i melodické pomůcky. Po absolvování všech cyklů Music Parade děti dosáhnou úrovně JMC Book-1 a v případě zájmu o náročnější výuku s využitím kláves mohou přestoupit do programu JMC a navázat tak plynule na dosažené dovednosti a nebo pokračovat v oboru kláves, zpěvu atd..

   Doporučený věk:4-6 let
   Velikost skupiny: 10-12 bez doprovodu rodičů
   Učební doba: jedna lekce týdně

   Učební materiál: pracovní sešit zakoupíte u vyučujícího

   Vybavení na hodinu:

   • pohodlné oblečení
   • pracovní sešit (zůstává v učebně)