První krůčky k hudbě (PKH) 

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny i rytmus. Obsahem jsou písně a básně, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné činností. Pro začínající žáky je určen program PKH1-2, pro který jsou určeny dvě učebnice (žlutá a hnědá), jenž se každý rok střídají. Pokročilejší žáci mohou navštěvovat navazující program PKH3 (modrá učebnice), který je určen dětem od 3 let.

Každá hodina se věnuje tématu ze života dětí, které je nádherně zpracováno v ilustrované učebnici. Obsahuje odpovídající píseň, báseň i poslechovou ukázku tak, že společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. K učebnicím děti získávají audio nahrávky pro domácí opakování. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání moderních učebních materiálů i přístupů je působení cílené a intenzivní.

Doporučený věk: od 1,5 roku do 4 let (mladší děti a začátečníci "PKH 1-2" , starší děti a pokročilí "PKH3")
Velikost skupiny: 8-12 dětí a doprovodu rodiče či jiné dospělé osoby (prarodič, chůva...)
Učební doba: jedna lekce týdně

Učební materiál: tištěná učebnice (žlutá, hnědá a modrá) s hudební doprovody ke každému dílu je k zakoupení u vyučujícího

Vybavení žáka na hodinu:

  • pohodlné oblečení
  • učebnici k výukovému programu
  • penál (pastelky, lepidlo, izolepu a dětské nůžky)
  • u pokročilosti PKH3 navíc rytmické kartičky (příloha v modré učebnice "PKH3")