Rytmické krůčky (RK)

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména: vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje, rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel, intonace pomocí solmizačních slabik, orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů, cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje...) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání. Veškeré hudební nástroje jsou dětem na výuku k dispozici, kromě flétny. Flétnu je třeba mít vlastní, a to nejen z hygienických důvodů, ale také kvůli domácí přípravě. Doporučujeme flétnu YAMAHA YRS-24B, kterou lze zakoupit za zvýhodněnoU cenu přímo u vyučujícího.

  Doporučený věk:4-6 let
  Velikost skupiny: 8-10 s možným doprovodem rodičů
  Učební doba: jedna lekce týdně

  Učební materiál: pracovní sešit včetně s hudebními doprovody zakoupíte u vyučujícího

  Vybavení žáka na hodinu:

  • pohodlné oblečení
  • pracovní sešit k výukovému programu
  • penál a pastelky (zelená, modrá, červená, fialová, hnědá, žlutá) + tužku a gumu.
  • rytmické kartičky (příloha pracovního sešitu)
  • vlastní flétnu (lze zakoupit u vyučujícího)