Robátka (ROB)

Na vývoji programu "Robátka" se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Aktivní úloha rodičů je nutná.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci, je tuleň Robbie. Tématicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče, jsou doplněny hudbou pro domácí opakování.

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců
Velikost skupiny: 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně

Učební materiál: učebnici a hudební doprovody zakoupíte u vyučujícího

Vybavení na hodinu:

  • pohodlné oblečení
  • látkovou plenku pro dítě