Jak vybrat vhodný hudební program?

Pokud máte zájem o maximální rozvoj dítěte, pak doporučujeme zahájit výuku již v útlém věku kurzem "Robátka" a projít hudebními programy dle schématu až do dospělosti. Pokud žák přichází později, je možné nastoupit do kurzu začátečníků vybraného oboru a poté pokračovat dle doporučeného postupu.