AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE - KVĚTEN 2021

Dle nařízení vlády mohou již některé naše kurzy probíhat prezenční formou za dodržení pravidel stanovených mimořádným opatřením MZČR. Každý koho se to týká, obdržel informační sms.

Kurzy, které mají ve svém názvu stále "ONLINE" zůstávají v distanční formě. Pravidla pro online výuku najdete "ZDE". Pokud potřebujete přenastavit lekce v náhradovém systému Auksys, kontaktujte naši infolinku. Děkujeme za pochopení.

 

Pravidla obnovení prezenční výuky:

Pravidla po příchodu:

 • Žáci s rodiči čekají na výuku v rozestupech venku, na zahradě u objektu a nebo na jiném předem určeném místě, kde si je lektor vyzvede po té, co vyvětrá místnost a desinfikuje vzduch "Jasánkem". Všechny pomůcky se dle povahy materiálu snažíme průběžně desinfikovat po každém použití.
 • Při příchodu do učebny použijte desinfekci na ruce (k dispozici též u lektora).
 • Herna a jídelní koutky jsou uzavřeny. V zázemí je možno využít jen WC a šatnu.

Ochrana obličeje, testování:

 • Děti do 2 let mohou být bez roušek.
 • Děti od 3 do 15-ti let musí mít ve vnitřních prostorách roušky (s vyjímkou hry na dechové nástroje a zpěvu).
 • Děti v dětské skupině bez rodičů (např. obor MP) mohou absolvovat celou výuku bez roušek, ale mají povinnost je nosit ve společných prostorách mimo učebnu.
 • Rodiče mají povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu a do zpěvu se nezapojují.
 • Lektoři jsou každý týden testováni (nebo již očkováni, či mají protilátky) a používají respirátor (mimo výuku se zpěvem).
 • Žáci od 7-mi let a dospělí účastníci s předškolním dítětem jsou povini u kurzu s účastí nad 2 osoby doložit aktuální negativní Antigenní/PCR test na covid-19 (nebo čestné prohlášení o negativním testu, např. ze školy/zaměstnání, případně potvrzení o dokončeném očkování či prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 3 měsících. Čestné prohlášení lze učinit i přes sms nebo ústně. Tuto skutečnost eviduje vyučující každý týden, vždy před zahájením výuky.

Omezení osob ve skupině:

 • Žáci od 6-ti let dochází na výuku bez doprovodu (kromě JMC). 
 • Pro děti do 6-ti let (kromě oboru dětské skupiny MP) platí, že mají doprovod pouze 1 dospělé osoby ze stejné domácnosti, která se počítá společně s dítětem jako 1 účastník. Sourozenec do 1.roku ze stejné domácnosti se též nezapočítává. 
 • Počet osob ve skupině je omezen mimořádným opatřením MZČR (od 4.5.2021=3 žáci+lektor). Z těchto důvodů prosíme o omlouvání plánovaných absencí v rezervačním systému Auksys, abyste tím umožnili náhradu ostatním. Děkujeme!

Specifika pro obory ROB, PKH1/2 a PKH3:

 • Pokud je Váš kurz online a přejete si výuku v učebně, omluvte si takovou lekci a zvolte náhradu v prezenční výuce (tzn. všechny kurzy u kterých není v rezervačním systému u názvu kurzu uvedeno "ONLINE", např.: Lhotka, Kunratice, Jesenice, Stodůlky, Zbraslav...). Počet míst je omezen.
 • Pokud je Váš kurz v učebně a přejete si zachovat distanční formu, omluvte si takovou lekci a zvolte náhradu tam, kde je zachována online forma (tzn. všechny kurzy u kterých je v rezervačním systému u názvu kurzu uvedeno "ONLINE", např. online učebna, Nusle, Černošice ...). Pokud nevidíte volnou kapacitu, kontaktujte infolinku.
 • Ve všech kurzech ROB, PKH1/2 a PKH3 se probírají stejná témata z leporela. Nemusíte se tak obávat o návaznost. 
 • Žáci z oboru PKH / ROB si mohou (ale nemusí) nosit do výuky své vlastní pomůcky a plyšáka.

Specifika pro obory RK, JMC, JXC, MP, FK/FKK, PZ, CV, AK.KYT, FL:

 • Pokud u těchto oborů probíhá výuka prezenčně, je možné po dohodě zajistit online přenos z učebny (bez zpětné vazby lektora). Pokud o to máte zájem, kontaktujte den předem naši infolinku (tel.: 731066100) nebo svého lektora.
 • Do budovy nesmí vstupovat rodiče, kteří nejsou účastníky kurzu (platí pro obory: MP, nástroje a zpěv).

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz